Zene-Ovi

 

„A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségére. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja ízlését és emberi magatartását.”
(Forrai Katalin: Ének az Óvodában)

Óvodánkban zeneovis foglalkozásokat tartunk, hetente egy alkalommal. A foglalkozásokat a Csillag csoport óvónénije, Vas Anikó tartja.

A rendszeres zenei nevelés fejleszti a gyermek megfigyelőképességét, emlékezetét, serkenti gondolkodását, elősegíti értelmi fejlődését. A ritmus fejleszti a figyelmet, a koncentrációt és a határozottságot. A dallam az érzésvilágot nyitja meg. A dinamika, a hangszín a hallást élesíti. A közös éneklés fegyelmezettséget, önuralmat kíván, ezáltal fejlődik a gyermek akaratereje is. Elsősorban azonban a zenének, az éneknek a gyermek lelki életére, hangulatára gyakorolt hatása jelentős. Zenei élményt az óvodában elsősorban a közös éneklés nyújt. Ezért tanulunk dalokat, dalos játékokat, mondókákat, ezeket ritmushangszerekkel kísérjük, visszaadva azok ritmusát. Megismerkedünk különféle hangszerekkel, ritmushangszerekkel. Rövid, a gyermekek életkorának megfelelő komolyzenei szemelvényeket hallgatunk. A tiszta éneklés, ritmusok neveinek játékos megismerése is célunk.