Vöröskereszt Bázisovi

 

A program céljai

  • Komplex készségfejlesztés óvodás korú kisgyermekek részére, kommunikációs és finom motoros készségek kiemelt fejlesztése
  • Hasznos ismeretek és értékek közvetítése a kisgyermekek számára érthetően és befogadhatóan
  • A gyermekek szociális érzékenységének fejlesztése
  • Közösségfejlesztés és a család bevonása a tevékenységekbe

Vöröskereszt programok/ tevékenységek az óvodában

  • elsősegélynyújtás
  • biztonságos közlekedés
  • napfény elleni védelem
  • megfelelő öltözködés
  • egészséges életmód, táplálkozás
  • járványok terjedésének mérséklése

A játékos, kisgyermekek által befogadható módon átadott információ többségében a hétköznapi életben is alkalmazható.