Napirend

 

Időtartam Tevékenység
6:30-12.00

· Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
· Játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a
csoportszobában vagy a szabadban
· Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése
· Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött mozgás
(teremben, tornateremben, vagy a szabadban)
· Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és
szervezett formában
· Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn
· Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó
műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló
tanulás

– Vers, mese

– Ének, zene, énekes játék

– Rajzolás, mintázás, kézimunka

– Mozgás

– A külső világ tevékeny megismerése

– Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése

12.00-15.00 · Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
· Pihenés
15.00-17.30 · Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
· Játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők érkezéséig