Kistudósok

 

„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait,
ő azt hiszi csak játszik.
De már tudjuk mire megy ki a játék.
Arra, hogy e világba otthonosan mozgó,
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

/Varga Domokos /

     A Kistudósok csapata 2016 októberében alakult, és minden második pénteken tartja a foglalkozásokat Pápa Anikó, a Felhőcske csoport óvónője. A levegő, tűz, víz, föld témaköreit járjuk körbe komplex módon, változatos lehetőségeket biztosítva a tapasztalatszerzésre, kísérletezésre.
Célja:

Tágabb és szűkebb környezetünkben lévő világ értékeinek megismertetése, megszerettetése
Környezettudatos életvitel kialakítása.
Az óvodás gyermek érdeklődésére alapozva spontán és szervezett tapasztalatszerzési lehetőségek biztosítása.
Élményközpontú, életkori sajátosságokat figyelembe vevő, tevékenységeken alapuló nevelés megvalósítása.
Minél többet tudjanak meg a körülöttük lévő világukról, óvják értékeiket, s így kellő tájékozottságot szerezzenek környezetük védelmének érdekében.