Étkezési támogatás tájékoztató

 

Óvodánkban a gyermekek étkeztetését a Zselic Katolikus Idősek Otthonának konyhája látja el, akik hőtárolós edényekben szállítják az ételt óvodánk tálaló konyhájába.

Az óvodai étkezés a tízórait, az ebédet és az uzsonnát foglalja magába.

Az étkezési díj jelenlegi összege: 925 Ft/nap

Azoknak a gyermekeknek az ellátását, akik valamilyen étel érzékenységgel rendelkeznek és erről a szakorvos által kiállított dokumentumot bemutatják az óvodában, a Kaposi Mór Megyei Oktató Kórház Konyhájáról oldjuk meg.

Ingyenes óvodai étkezés:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása értelmében, a bölcsődében és az óvodában az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjed:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (továbbiakban RGyK) részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át, vagy
 • nevelésbe vették.

Ez az összeg 2022. január 01-től: 200.551 Ft

Kinek a jövedelmét kell figyelembe venni? Ki minősül családtagnak?

Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:

 • szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
 • a 18 éven aluli gyermeket,
 • a 25 évesnél fiatalabb, nappalin tanuló gyermeket (akár középfokú, akár felsőoktatási
 • intézményben tanul),
 • életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket,
 • a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

Mindebből következik, hogy az együttélő nagyszülők jövedelmét NEM KELL figyelembe venni a jövedelem számításánál.

Fő szabályként tehát a szülők és a gyermekek jövedelmét kell összeadni és az összjövedelmet a szülők + gyermekek számával kell osztani.

Kérjük, azokat a családokat, akik az új összeg miatt jogosulttá váltak a kedvezményre, hogy az óvodában kérhető vagy a honlapunkról letölthető nyilatkozattal nyújtsák be igényüket az ingyenes étkezésre!