Fürjecske néptánccsoport

 

„Alapvető emberi jog, hogy minden gyermek megtanulhassa édesanyjának beszédnyelvét. Ugyanez a jog a játék és a tánc esetében is meg kell illesse gyermekeinket.”

/Timár Sándor /

 

  Óvodánkban 2016. szeptemberétől hetente egy alkalommal, tehetség műhely keretén belül, néptánc foglalkozásokat tartunk. A foglalkozásokat a szivárvány csoport óvónénije Szücs Dóra tartja.
Az egész személyiségre ható komplex, fejlesztő tevékenység célja, hogy megismertesse a gyermekeket hazánk népi kultúrájával.
A játékos foglalkozások pozitívan hatnak a gyermek érzelmi, értelmi, anyanyelvi és esztétikai életére valamint segítik mozgáskoordinációjuk, ritmusérzékük fejlődését.
A gyermekek a néptánc foglalkozások keretében a néptánc alaplépéseit sajátítják el, továbbá népi mondókákat és népdalokat tanulnak meg, népi játékokkal ismerkednek.