Lelkisegély-szolgálat

 Óvodánkban ősztől lelkisegély-szolgálat működik szakemberek együttműködésével. Elsősorban preventív munkát végeznek, melynek célja a gyermeki személyiségfejlődésének segítése, lelki egészségvédelme közvetett vagy közvetlen módon, nevelő munka hatékonyságának segítése az óvodapedagógus és a szülő bevonásával.
 Csoportos, illetve személyes beszélgetések szülőkkel különböző nevelési témákról, problémákról, nehézségekről, aktualitásokról.

"Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít. [...] Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél." /Saint Exupéry: A kis herceg/