Napirendünk 

Időtartam *      Tevékenység
7.00-12.00

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
 Játék, párhuzamosan tervezett differenciált tevékenység a
csoportszobában vagy a szabadban
 Hitre nevelés, az elcsendesedés feltételeinek megteremtése
 Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött mozgás
(teremben, tornateremben, vagy a szabadban)
 Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése spontán és
szervezett formában
 Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a szabad levegőn
 Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességeihez igazodó
műveltségtartalmak közvetítése, tevékenységekben megvalósuló
tanulás
o Vers, mese
o Ének, zene, énekes játék
o Rajzolás, mintázás, kézimunka
o Mozgás
o A külső világ tevékeny megismerése
 Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése

12.00-15.00

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
 Pihenés
 

15.00-17.30

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés)
 Játék, párhuzamosan végezhető tevékenység a szülők érkezéséig