Bemutatkozás

  Óvodánk Kaposvár egyetlen egyházi fenntartású katolikus óvodája. Intézményünk 1991. szeptember 1-jén kezdte meg működését, melyet a Szent József – Szent Margit Egyházközösség hozott létre. Szent Margit nevét az alapításkor vette fel.
  Az intézmény fenntartója a Kaposvári Egyházmegye.

  Az intézmény a Kinizsi Lakótelepi Búzavirág Úti Bölcsőde keleti szárnyában, nyugodt, csendes, családias és zöldövezeti környezetben helyezkedik el.
  Óvodánkban négy csoportszoba biztosít teret a nevelésre, fejlesztésre. A csoportokban két  óvodapedagógus és egy dajka foglalkozik a gyerekekkel. A nevelőtestület tagjait összeköti az azonos életszemlélet, a közös világnézet. Mindannyian elkötelezett, vallását gyakorló keresztények vagyunk, s közösen valljuk, hogy nem elég jó pedagógusnak lennie annak, aki keresztény gyermekeket akar nevelni, hanem példamutató életet élő, jó kereszténynek is kell lennie.
 Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek differenciált fejlesztésére, nevelésére.
 Óvodánk célja, hogy a családi nevelés folytatásaként, és azzal együttműködve, szeretetteljes légkörben, jó példával a hitre való nyitottságot sajátos légkörével biztosítsa a gyermekeknek. Mindennek kiindulópontja az öröm és a béke, a reménység, a bizalom, biztonság, szeretet és együttérzés, a segítőkészség és a hála. Keresztény szellemiségével óvodánk csak megalapozza a hitre való készséget.
 Óvodánkban kiemelt feladatunknak tartjuk a népi hagyományok és a keresztény ünnepek tartalmának megismertetését, a gyermekhez közeli feldolgozását, megszerettetését mind a gyermekekkel mind pedig a szülőkkel, hiszen ebben az értékeket felismerni és azokat megvalósítani képtelen világban legtöbben várják és kérik a kapaszkodókat, az útmutatást. Nagyon fontosnak tartjuk a hagyományaink ápolását, hiszen „amelyik népnek nincs múltja, annak nincs jövője sem”. /Sándor József László/
 Törekszünk változatos, élményekben gazdag programokat biztosítani óvodásaink mindennapjaiban. Sok vidám, örömteli játék, sok-sok érdekes program, kézműves foglalkozás, mozgás, ének, zene, tánc, mese tölti ki, amelyet a mindennapos gyertyagyújtások, elcsendesedések tesznek még bensőségesebbé. Ezek az alkalmak tanítják meg gyermekeinket egy kicsit befelé is figyelni ebben a rohanó, örökmozgó, villódzó világunkban. Itt ismerheti meg a pedagógusok és a dadus nénik segítségével a szereteten alapuló értékrendet, az egymásra való odafigyelést, a rácsodálkozást Istentől kapott teremtett világunkra, hogy azt Istentől csak kölcsön kaptuk és felelősek vagyunk érte. Megtanulhatják gyermekeink az értékek felfedezésének örömét, védelmét, megőrzésének módját.
 Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek kellő mennyiségű és minőségű mozgásra kapjanak lehetőséget. A mindennapos játékos átmozgató tornák mellett, lábboltozat és gerinc prevenciós tornákkal segítjük a gyermekek egészséges testi fejlődését, melyek során  sokszínű mozgásfejlesztő eszközöket biztosítunk számukra. Óvodánk udvarán változatos mozgásfejlesztő játékok találhatók, melyeknek alja a követelményeknek megfelelően gumitéglával borított.
 Óvodánk ugyanúgy, mint a város többi óvodája: térítésmentes.
 Nyitva tartásunkat a szülők igényeihez alakítottuk ki, így 6:30-tól 17:30-ig óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.
  Óvodánk nyitott egész évben, mindenkit szeretettel várunk intézményünkben, ahol betekintést nyerhetnek a kisgyermekek mindennapjaiba.

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny,
nem kérkedik, nem gőgösködik
nem tapintatlan, nem keresi a magáét,
haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója,
nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal,
mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel,

A szeretet nem szűnik meg soha.”

(I.Kor. 13,4-8)