Bázisóvoda program

„Nem kell nagy dolgokat tenni,
csak kis dolgokat nagy-nagy szeretettel."
(Teréz anya)

2015. május 7-én Vöröskereszt Bázisóvodává avatták óvodánkat.

A közösségi alapú gondolkodás jegyében az egyes óvodák önállóan tevékenykednek a Vöröskeresztben, teret adva a nevelõ munkában a mozgalom eszméinek és tevékenységeinek. A hálózati munka alapja egy, a Bázisovi mozgalmát elindító szakemberek és vöröskeresztes tagok, munkatársak és önkéntesek által közösen megalkotott és elfogadott szakmai iránymutató, amelynek Modulprogram Koncepció a neve. Ez a dokumentum tartalmazza mindazokat a tevékenységeket, lehetõségeket és tematikákat, amelyekbõl egy-egy intézmény vagy óvópedagógus kedve és lehetõségei szerint összeállíthatja vöröskeresztes programját, programjait.

Célunk mint Bázisovi

A program segítségével az óvodás gyermek érdeklõdésének felkeltése a Vörös Kereszt munkája iránt.Olyan gyermekek nevelése, akik számára fontos lesz: a társadalmi segítségnyújtás, a másság elfogadása, az egészség, az élet védelme, környezetünk megóvása. A gyerekeken keresztül a Magyar Vörös Kereszt értékeinek, alapelveinek, eszméinek eljuttatása a partnerinkhez. Helyi nevelési programunkat kiegészítve, a mindennapi tevékenységekben játékosan kívánjuk gyakoroltatni a programban meghatározottakat. A programunkban havonta konkrét modulok jelennek meg, de ezen kívül a csoportokban élmény és tapasztalat alapján bármely más modul is megjelenhet. A modulok megvalósításában az óvónõk módszertani szabadsága érvényesülhet, figyelembe véve a Magyar Vörös Kereszt modulprogram-koncepcióját. Az óvónõk kezdeményezhetnek az aktualitást figyelembe véve bármikor, a nap bármely szakaszában, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelõen.
Hosszutávú céljaink között szerepel az eszme terjesztése, a gyerekek, a szülõk szemléletformálása a Vöröskereszt alapelveinek hirdetése által. Önkéntesek, véradók számának növelése,segítség nyújtás különböző segély szervezetek részére.

Az Egészségnevelés a mindennapok szerves része kell, hogy legyen nemcsak az óvodában, hanem az otthonokban is. 

 

Képtalálat a következőre: „vörös kereszt”